Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu ječného a pšeničného sladu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin cze
dc.contributor.author Adámková, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:32Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60644
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá pivovarskými slady, jejich aromaprofily a vzájemným srovnáním na základě obsahu aromatických látek. Pojednává o metodě HS SPME jako o vhodném postupu pro získání těkavých látek z pivovarského sladu a jejich následné separaci a detekci metodou GC-MS. Praktická část je zaměřena na optimalizaci celého extrakčního postupu HS-SPME s následnou analýzou pomocí GC-MS. Celý proces byl realizován dle principů plánování experimentu. Na základě získaných aromaprofilů byly jednotlivé slady porovnány, a to jak z hlediska původu, tak i způsobu výroby. cze
dc.format 104 s. cze
dc.format.extent 4482699 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Malt cze
dc.subject HS-SPME cze
dc.subject GC-MS cze
dc.subject aromaprofile cze
dc.subject volatiles cze
dc.subject slad cze
dc.subject aromaprofil cze
dc.subject těkavé látky cze
dc.title Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu ječného a pšeničného sladu cze
dc.title.alternative Solid phase microextraction method utilisation to aromaprofile analysis of barley and wheat malts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Staněk, Václav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the brewer's malts, their aromaprofiles and their mutual comparison based on the contents of aromatic substances. It is focused on the HS-SPME as a suitable procedure for the volatile compounds isolation from brewer's malts and their subsequent separation and detection with GC-MS method. The practical section deals with the optimisation of the process based on HS-SPME followed by GC-MS analysis. This procedure was realised according to the design of experiments approach. Based on the aromaprofiles obtained all tested malt samples were compared in terms of their origin and production way. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33469 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce, zodpověděla dotazy oponenta a obhájila diplomovou práci. cze
dc.identifier.stag 27660 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account