Studium tvorby biofilmu u vybraných bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta cze
dc.contributor.author Horáková, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:28Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60641
dc.description.abstract Ke sledování tvorby biofilmu u vybraných zástupců bakteriálních rodů (Arcobacter, Staphylococcus, Cronobacter a Listeria) bylo použito několik metod. Mezi tyto metody patří kultivace na kuponech vyrobených z materiálů často používaných v potravinářském průmyslu (sklo, nerezová ocel a plast). Dále byly použity metody mikroskopické, a to mikroskopie atomárních sil a skenovací elektronová mikroskopie. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že tvorba biofilmu u vybraných patogenů byla značně variabilní v závislosti na podmínkách kultivace, kultivačním médiu a použitém substrátu. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 3670517 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Biofilm cze
dc.subject cultivation method cze
dc.subject atomic force microscopy cze
dc.subject scanning electron microscopy cze
dc.subject kultivační metoda cze
dc.subject mikroskopie atomárních sil cze
dc.subject skenovací elektronová mikroskopie cze
dc.title Studium tvorby biofilmu u vybraných bakterií cze
dc.title.alternative Study of biofilm formation by selected bacteria eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šilha, David cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated To monitoring of biofilm formation in selected representatives of bacterial genera (Arcobacter, Staphylococcus, Cronobacter and Listeria) were used several methods. These methods include cultivation on coupons which are made from materials often used in the food industry (glass, stainless steel and plastic). Further, microscopic methods were used, namely atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Based on the results can be said that in selected pathogens the biofilm formation was highly variable according to the conditions of cultivation, culture medium and used substrate. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33463 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce, zodpověděla dotazy oponenta a úspěaně obhájila diplomovou práci. cze
dc.identifier.stag 27198 cze
dc.date.embargo 2035-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account