Analýza vzorků s vysokým obsahem křemíku metodou HR-CS-ET-AAS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Husáková, Lenka cze
dc.contributor.author Šafránková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60640
dc.description.abstract Předložená diplomová práce byla zaměřena na možnost přímé analýzy suspenzí pro stanovení Be v reálných vzorcích půd a sedimentů s vysokým obsahem křemičitanů metodou HR-CS-AAS. Analýza suspenze je alternativní a časově úsporná metoda ve srovnání s postupy založenými na mineralizaci na mokré cestě. Pro správné stanovení beryllia v reálných vzorcích byla provedena optimalizace podmínek měření a postupu přípravy vzorku k analýze za využití frakcionálního faktorového plánování. Pro korekci strukturované matrice bylo použito matematické korekce. Byly určeny analytické charakteristiky stanovení beryllia pomocí navržené metody. Správnost metody byla ověřena na základě analýzy CRM SRM 2702 a BIL-1 a porovnáním výsledků získaných přímou analýzou suspenzí s daty obdrženými po mikrovlnné extrakci a analýze na TOF-ICP-MS. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 3522604 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Beryllium determination cze
dc.subject slurry sampling analysis of soils and sediments cze
dc.subject HR-CS-ET-AAS cze
dc.subject matrix interference cze
dc.subject background correction cze
dc.subject stanovení beryllia cze
dc.subject analýza suspenzí cze
dc.subject analýza půd a sedimentů cze
dc.subject interference matrice cze
dc.subject korekce pozadí cze
dc.title Analýza vzorků s vysokým obsahem křemíku metodou HR-CS-ET-AAS cze
dc.title.alternative Analysis of silicon-rich samples by HR-CS-ET-AAS method eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Krejčová, Anna cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis was focused on direct slurry sampling for determination of Be in samples of soils and sediments with high content of silicate matrix by HR-CS-AAS method. Slurry sampling is an alternative and time-efficient method in comparison with procedures based on microwave digestion. Fractional factorial plan was used to find the optimal condition for sample preparation and analysis. Mathematical corrections were applied to correct the structured background. Analytical characteristics for determination of Be were evaluated. The accuracy of the method was checked by analysis of CRM SRM 2702 and BIL-1, and by comparison of the results obtained for direct slurry sampling with those obtained by TOF-ICP-MS method after microwave extraction. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33446 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce, byla seznámena s posudkem vedoucí a oponentky diplomové práce. Studentka poté odpověděla na položené dotazy od členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27124 cze
dc.date.embargo 2035-05-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account