Napojení Jihovýchodního obchvatu Pardubice 1/37 - MÚK "U Červeňáku"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František cze
dc.contributor.author Kaprál, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:50:40Z
dc.date.available 2015-08-10T07:50:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60626
dc.description.abstract Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ulice K Židovskému hřbitovu, navazující na novostavbu mimoúrovňové křižovatky "MÚK U Červeňáku", která je přímým napojením Jihovýchodního obchvatu Pardubic 1/37. cze
dc.format nestr. + přílohy
dc.format obchvat cze
dc.format komunikace cze
dc.format vozovka cze
dc.format niveleta cze
dc.format osa silniční komunikace cze
dc.format podélný profil cze
dc.format příčný řez cze
dc.format mimoúrovňová křižovatka CZE
dc.format místní komunikace cze
dc.format.extent 39156087 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject By pass cze
dc.subject road cze
dc.subject pavement cze
dc.subject vertical alignment cze
dc.subject axis cze
dc.subject longitudinal section cze
dc.subject cross section Grade separation junction cze
dc.subject local roads cze
dc.title Napojení Jihovýchodního obchvatu Pardubice 1/37 - MÚK "U Červeňáku" cze
dc.title.alternative Connection of south-eastern ring road of Pardubice 1/37 - MÚK "U Červeňáku" eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated It concerns a reconstruction of a local road, in particular street K Židovskému Hřbitovu, connected to the newly built flyover junction "MÚK U Červeňáku" which forms a direct connection to the Pardubice south-east by-pass road No. 1/37. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33913 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Uchazeč stručně sezn{á}mil komisi se svou diplomovou prac{í}. Po prezentaci hlavn{í}ch v{ý}sledků a z{á}věrů diplomov{é} pr{á}ce zodpověděl dotazy vedouc{í}ho a připom{í}nky oponenta diplomov{é} pr{á}ce (uvedeny v~posudc{í}ch pr{á}ce). V~diskusi o diplomov{é} pr{á}ci stručně zodpověděl v{š}echny dotazy členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 28628 cze
dc.date.embargo 2015-04-02 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account