Nelineární analýza mostu č. 2-2043-15 E4 Kristineberg, Stockholm

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řoutil, Ladislav cze
dc.contributor.author Šeda, Pavel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:50:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:50:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60621
dc.description.abstract Vytvoření nelineárního MKP modelu mostu č. 2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm v softwaru ATENA 3D a porovnání výsledků simulací s provedenou zatěžovací zkouškou (s důrazem na dosažené průhyby a šířky trhlin ve vybraných místech). Případně provedení parametrických studií na modelu. cze
dc.format.extent 15359949 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject FEM method cze
dc.subject Červenka Atena 3D cze
dc.subject Nonlinear analysis cze
dc.title Nelineární analýza mostu č. 2-2043-15 E4 Kristineberg, Stockholm cze
dc.title.alternative Nonlinear Anylysis of the Bridge Nr. 2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Suchánek, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Desing of nonolinear FEM model of the bridge n. 2-2043-15, E4 Kristineberg, Stockholm. Using software Atena 3D and compare results of simulation with bridge load test (with focus on deformation and cracks in selected areas) eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37164 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 26697 cze
dc.date.embargo 2015-01-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account