Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Kopsová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:50:04Z
dc.date.available 2015-08-10T07:50:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60614
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je rozbor a zhodnocení problematiky nezaměstnanosti absolventů v daném regionu. V první části bude z teoretického hlediska popsána nezaměstnanost, pojmy s ní související a také politika zaměstnanosti v České republice. V další části se zaměříme na charakteristiku vybraného okresu a analýzu situace nezaměstnanosti. Ke konci bude shrnuta problematika a uvedeny návrhy, které by mohly pomoci ke snížení nezaměstnanosti v okrese. cze
dc.format 53 s. + 7 s. příl. cze
dc.format.extent 1267677 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject public policy eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject unemployment rate eng
dc.subject labor market eng
dc.subject employment policy eng
dc.subject veřejná politika cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject míra nezaměstnanosti cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject politika zaměstnanosti cze
dc.subject Náchodsko cze
dc.title Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku cze
dc.title.alternative Graduate unemployment in Náchod eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is the analysis and evaluation of graduate unemployment in a particular district. The first part will be devoted to unemployment description from a theoretical perspective, related terms and also employment policy in the Czech republic. In the following section, we will focus on the characteristics of the selected district and analysis of the unemployment situation. At the end, the topic will be summarized and some issues and suggestions that could help to reduce unemployment in the district will be suggested. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32166 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Cílem práce bylo analyzovat problematiku nezaměstnanosti vybrané cílové skupiny, v tomto případě absolventů ve vybrané lokalitě. Po obhajobě práce studentka odpověděla na otázky týkající se nezaměstnanosti na Náchodsku a dále proběhla diskuze o dotazníkovém aetření. cze
dc.identifier.stag 26087 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account