Výsluhové nároky příslušníků bezpečnostních sborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Legemza, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:56Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60607
dc.description.abstract Práce se zabývá výsluhovými nároky příslušníků bezpečnostních složek v České republice v souladu s legislativním vymezením dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění. V jednotlivých částech je nastíněn historický exkurz dané problematiky, podmínky přiznávání výsluhových nároků, zakotvení v právním systému ČR, jejich charakteristika, problematika tzv "přechodného období", analýza jeho dopadů, metodika výpočtu výsluhových nároků a otázka jejich zdanění. Teoretickými podklady práce jsou právní normy a s nimi související dokumenty týkající se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a Armády ČR. Pozornost je zaměřena na personální dopady během tzv "přechodného období", v němž mohli příslušníci při skončení služebního poměru využít nároků podle předchozí právní úpravy a dále faktické zdanění výsluhových příspěvků na základě změny legislativy po roce 2011. cze
dc.format 77 s. + 11 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 3491715 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject retirement demands eng
dc.subject security forces eng
dc.subject service employment eng
dc.subject transitional period eng
dc.subject taxation of the retirement demands eng
dc.subject výsluhové nároky cze
dc.subject bezpečnostní sbor cze
dc.subject služební poměr cze
dc.subject přechodné období cze
dc.subject zdanění výsluh cze
dc.title Výsluhové nároky příslušníků bezpečnostních sborů cze
dc.title.alternative Retirement demands for officers of the security forces eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis work devote to retirement demands for officers of the security forces in the Czech Republic, in compliance with the legislative definition according to law Nr. 361/2003 Coll., service employment of the security bodies, as amended a law Nr. 221/1999 Coll., about professional soldiers, as amended. In each sections outlines historical background, conditions for granting of retirement demands, anchored in the legal system of Czech Republic, their characteristics, issue of i. e. transitional period, analysis of its impact, methodology of calculation and the question of taxation. The theoretical basis of thesis is legal standards and related documents regarding service employment of the security bodies and Armed forces of the Czech Republic. Attention is focused on the human resources impacts during transitional period, wherein the officers could take a chance to apply for retirement demands according previous legislation by the end of service employment, and further taxation of the retirement demands based on changes in legislation after 2011. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32164 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Na str. 15 shrnujete právní úpravu postavení úředních osob v období první československé republiky. Shledáváte určité společné prvky ve obsažené služební pragmatice a v právní úpravě provedené zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, jenž nově upravuje služební poměr osob vykonávajících ve správních úřadech státní správu? V čem spočívají odlianosti?Čím si vysvětlujete, že reakce na žádost o poskytnutí informací Vámi zaslanou různým bezpečnostním sborům měla různý charakter (str. 55)? Jak by dle Vaaeho názoru bylo možné reakce bezpečnostních sborů (potažmo veřejné správy) v této oblasti zlepait? cze
dc.identifier.stag 25592 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account