Založení společnosti s ručením omezeným

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kříž, Radko cze
dc.contributor.author Prokop, Radim
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:53Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60604
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá založením společnosti s ručením omezeným, speciálně pak porovnáním založení podle staré a nové právní úpravy. Kromě základních informací o daném tématu obsahuje také stručné informace o založení této právní formy v dalších zemích. Rozsah práce je 36 stran. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 5429722 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject business corporation cze
dc.subject Business Corporations Act cze
dc.subject Commercial Code cze
dc.subject establishment cze
dc.subject obchodní korporace cze
dc.subject Zákon o obchodních korporacích cze
dc.subject Obchodní zákoník cze
dc.subject založení cze
dc.title Založení společnosti s ručením omezeným cze
dc.title.alternative Establishment of a Limited Liability Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor´s work thesis deals with the establishment of a Limited Liability Company, especially the comparison of the old and new legislation. This works contains basic information about this theme and brief information about establishment of this legal form in other countries. The range of the work is 36 pages. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32183 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem a závěry práce a odpověděl na následující otázky:1) Domníváte se, že založení společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je lepaí než založení společnosti s ručením omezeným podle zákona č.513/1991 Sb., o obchodních společnostech a družstvech? 2) Co je podle Vás největaí slabinou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech? 3) Uvažujete v budoucnosti o založení společnosti s ručením omezeným? cze
dc.identifier.stag 25369 cze
dc.date.embargo 2015-04-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account