Možnosti podnikání u cizinců jako nástroj integrace v sociální politice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Mládková, Vendula
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:51Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60602
dc.description.abstract Bakalářská práce shrnuje teoretické základy integrace, migrace, sociální politiky a nezaměstnanosti. Prostřednictvím grafů informuje mimo jiné například o počtech cizinců v České republice a Pardubickém kraji (včetně jejich národnosti). Dále práce zkoumá možnosti podnikání cizinců v oblasti stravování na území města Pardubice. Prostřednictvím dotazníku byl zjištěn zájem osob na území města Pardubic o možné konkrétní alternativy ke stávajícím nabídkám stravování ve městě. cze
dc.format 67 s. + 10 s. příl. cze
dc.format.extent 21681796 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject foreigners eng
dc.subject migration eng
dc.subject integration eng
dc.subject social policy eng
dc.subject catering eng
dc.subject business eng
dc.subject Pardubice cze
dc.subject cizinci cze
dc.subject migrace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject sociální politika cze
dc.subject stravování cze
dc.subject podnikání cze
dc.title Možnosti podnikání u cizinců jako nástroj integrace v sociální politice cze
dc.title.alternative Business opportunities of foreigners as integration tool in social policy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis summarizes theoretical basis of integration, migration, social politics and unemployment and by means of charts informs among other things about, e.g., the number of foreigners in Czech Republic and Pardubice region (including their nationality). Furthermore the thesis investigates the possibilities of entrepreneurship of foreigners in the food business in the city of Pardubice area. By the medium of questionnaire the interest, of people in the city of Pardubice area, in specific alternatives to current food choice in the city was ascertained. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32168 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Možnosti podnikání u cizinců jako nástroj integrace v sociální politice. Cílem práce bylo zjistit, zda by osoby, které se vyskytují v Pardubicích, měly zájem o to, aby cizinec vařil své národní jídlo a rozvážel jej po Pardubicích, případně by si tato národní jídla objednávaly na různé oslavy nebo konference, nebo zda by měly zájem o umístění stánku na různých kulturních akcích. Po obhajobě práce studentka odpověděla na otázky: Vámi zvolené doporučení pokládáte za integrační z jakého důvodu? cze
dc.identifier.stag 22653 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account