Spolupráce podniku s jeho dodavateli při řízení hmotného toku vybraných potravinářských produktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Branská, Lenka cze
dc.contributor.author Řádová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60597
dc.description.abstract Tato práce se zabývá spoluprací s dodavateli. Definuje různé typy spolupráce, výběr vhodných partnerů pro dlouhodobou spolupráci a spolupráci v dodavatelském řetězci. Dále se zabývá vybranými technologiemi řízení hmotného toku a specifiky v řetězci dodávající ryby. Praktická část se zabývá spoluprací s dodavateli ve firmě Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.. V této části je popsána spolupráce, zhodnocení spolupráce ve firmě a je také proveden návrh možných zlepšení ve spolupráci. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 588741 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject collaboration cze
dc.subject supplier selection cze
dc.subject CPFR cze
dc.subject fishery cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject výběr dodavatele cze
dc.subject rybářství cze
dc.title Spolupráce podniku s jeho dodavateli při řízení hmotného toku vybraných potravinářských produktů cze
dc.title.alternative Collaboration with suppliers when replenishing raw materials as inputs to continuously charged and discontinuous production systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vacek, Ladislav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with cooperation with suppliers. Defines various types of cooperation, the selection of suitable partners for long-term cooperation and collaboration in the supply chain. It also deals with selected technologies, control of material flow and specifics in the chain of supplying fish. The practical part deals with cooperation with suppliers in the company Rybářství Chlumec Cidlinou, as. This section describes the cooperation, collaboration appreciation in the company and is also the design of a possible improvement in cooperation. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33614 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jakým způsobem analyzovaný podnik vytváří ceny? Spolupracují podniky v uvedeném oboru podnikání  také na úrovni cen? Můžete blíže vysvětlit vyrovnanou poptávku, uvedenou v diplomové práci? Výzkum diplomové práce se uskutečnil pouze v uvedeném podniku?Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 28296 cze
dc.date.embargo 2015-05-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account