Předpovídání poptávky ve výrobním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paták, Michal cze
dc.contributor.author Jeřábek, Filip
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60592
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem nejdůležitějších metod předpovídání poptávky používaných ve výrobních podnicích. Je zde pojednáno o jejich významu pro podniky i o postupech, jaké je třeba podstoupit při jejich zavedení. Na závěr jsou podrobněji uvedeny jednotlivé metody, jejich principy a příklady použití. Součástí práce je analýza možnosti použití kvantitativních předpovědních metod ve výrobním podniku PK ham, s.r.o. na základě analýzy časových řad prodejů aktuálně prodávaných výrobků a zhodnocení přesnosti jednotlivých kvantitativních předpovědních metod. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 1918667 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject demand forecasting cze
dc.subject quantitative forecasting methods cze
dc.subject time series analysis cze
dc.subject forecast accuracy cze
dc.subject předpověď poptávky cze
dc.subject kvantitativní předpovědní metody cze
dc.subject analýza časových řad cze
dc.subject přesnost předpovědních metod cze
dc.title Předpovídání poptávky ve výrobním podniku cze
dc.title.alternative Demand forecasting in production enterprises eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kotajny, Robert cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated A comprehensive work comprising the most important methods of demand forecasting used in current production enterprises. Importance of these methods for enterprises was discussed, as well as procedures of their introduction. In conclusion, individual methods, their principles, and examples of use are mentioned. Practical part of the thesis assessing the possibility of introducing quantitative forecasting techniques in a production company PK ham, s.r.o., based on time series analysis of currently sold products and assess the accuracy of individual quantitative forecasting methods. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33603 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Pokuste se specifikovat náklady spojené se zavedením navrhovaného řeaení. Je dle vaaeho názoru reálné nabízet obdobnou službu podnikům v oblasti předpovídání poptávky na komerční bázi? Jaký byl výsledek porovnání odhadu poptávky s dosavadní praxí v podniku a s reálným průběhem? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 27770 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account