Využití kvantitativních metod pro operativní plánování a řízení výroby a zásob v podniku Trestles a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar cze
dc.contributor.author Skalnický, Petr
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60590
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na operativní plánování a řízení chemicko-technologické a mechanicko-technologické výroby a zásob. Dále se soustředí na analýzu časových řad a optimalizační modely využívané pro plánování a řízení výroby a zásob a jejich uplatnění ve společnosti Trestles a.s. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 3020307 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject operative planning and managing cze
dc.subject time series cze
dc.subject quantitative models cze
dc.subject stocks cze
dc.subject demand analysis cze
dc.subject simulation cze
dc.subject operativní plánování a řízení cze
dc.subject časové řady cze
dc.subject kvantitativní modely cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject analýza poptávky cze
dc.subject simulace cze
dc.title Využití kvantitativních metod pro operativní plánování a řízení výroby a zásob v podniku Trestles a.s. cze
dc.title.alternative Using of quantitative models for planning and managing of production and inventory in Trestles a.s. company. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maďa, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Master thesis is focused on operative planning a managing of chemical-technological and mechanictechnological production and inventory. The Master Thesis is than concentrating on time series analysis and optimization models used for planning and managing of production and inventory and their using in the company Trestles a.s. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33612 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jak byste zahrnul do systému plánování zásob narůstající podíl zásob pro výrobu těžkých regálů na úkor lehkých regálů? Jaký bude dopad této změny do struktury zásob? Jak využít statistické vyhodnocení spotřeby při plánování a objednávání materiálu pro následující období ve vazbě na znalost problému v posuzovaném podniku s tím, že se mění sortiment. Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 27767 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account