Přínosy a omezení metody Social LCA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávra, Jan cze
dc.contributor.author Jedličková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:18Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60583
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadů podnikových činností a produktů v oblasti sociální a environmentální, konkrétně mapuje možnosti využití metody Social LCA. Tato metoda je stále ve vývoji a v českých podmínkách zatím ne zcela známa. Proto byla tato práce vytvořena pro rozšíření znalostí o metodě zaměřené na posuzování sociálních a socio-ekonomických dopadů výrobku během jeho životního cyklu. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1545633 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject social LCA cze
dc.subject LCA cze
dc.subject product´s life cycle cze
dc.subject životní cyklus výrobku cze
dc.title Přínosy a omezení metody Social LCA cze
dc.title.alternative Contribution and limitations of Social LCA eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lutovský, Vít cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My thesis deals with assessment of impacts of business activities and products in a social and environmental field. Particularly it maps options of Social LCA method usage. This method is still in development and is not well known in Czech Republic. Therefore this thesis was created to expand knowledge about method dedicated to assessment of social and socio-economical impacts of the product during it´ s life cycle. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33609 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaké přínosy by mohly podnik motivovat pro zavedení metody S-LCA? Jakými normami a certifikáty se řídí sledovaná společnost ve vztahu k životnímu či socio-ekonomickému prostředí, v jakém vztahu jsou tyto metody k metodě S-LCA? Jakým způsobem byl tvořen scénář kvalitativního výzkumu? Jak je možné snížit rozsah sociálních dopadů? Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 24525 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account