Funkční výsledky artroskopického ošetření dynamických nestabilit zápěstí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Váchová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60575
dc.description.abstract Diplomová práce na téma: "Funkční výsledky artroskopického ošetření dynamických nestabilit zápěstí" je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá anatomii a fyziologii zápěstí, dynamických nestabilit zápěstí a jejich klasifikace, artroskopii a rehabilitací. Výzkumná část se zabývá porovnáním dat před a po operačním zákroku, získaných z dotazníkového šetření za pomocí "DASH" dotazníku. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 4498813 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject wrist cze
dc.subject wrist instabilities cze
dc.subject arthroscopy cze
dc.subject rehabilitation cze
dc.subject DASH questionnaire cze
dc.subject zápěstí cze
dc.subject nestability zápěstí cze
dc.subject artroskopie cze
dc.subject rehabilitace cze
dc.subject DASH cze
dc.title Funkční výsledky artroskopického ošetření dynamických nestabilit zápěstí cze
dc.title.alternative Functional Results of Arthroscopic Treatment of Dynamic Wrist Instabilities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this diploma thesis is: "The functional results of arthroscopic treatment of dynamic wrist instabilities" and it is dividend into a theoretical and practical part. The teoretical part deal with the anatomy and fysiology of the wrist, dynamic wrist instabilities and their classification, arthroscopy and rehabilitation. The research part deal with comparating data before and after surgery, which I obtained from a questionnaire survey using "DASH" questionnaire. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33165
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak se lišily a v čem se shodovaly zjištěná data s výsledky již publikovaných závěrečných prací na podobné téma? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27506 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account