Měření kvality péče hodnocením spokojenosti pacientů v ambulancích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana cze
dc.contributor.author Pokánská, Eva
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:45Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60572
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality péče v ambulancích z pohledu pacientů. Práce má teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je popsána teorie týkající se kvality péče, způsobů hodnocení kvality a podstaty ambulantní péče. Cílem výzkumné části je zmapovat úroveň kvality poskytované péče v ambulancích pěti nemocnic akutní péče Pardubického kraje. Výzkum byl kvantitativní a probíhal formou anonymních dotazníků týkajících se spokojenosti pacientů s poskytnutou péčí. Dotazníky byly ve sběrném období rozdávány pacientům ošetřeným v některé z ambulancí zúčastněných nemocnic. Byly stanoveny hypotézy, které byly statisticky ověřeny. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu, připomínky k výsledkům a doporučení pro praxi. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 2686739 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hodnocení kvality péče cze
dc.subject ambulance cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject quality of care eng
dc.subject ambulance eng
dc.subject Pardubice Region eng
dc.title Měření kvality péče hodnocením spokojenosti pacientů v ambulancích cze
dc.title.alternative Evaluation of the quality of outpatient treatments measured by patient satisfaction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on evaluating the quality of outpatient treatments by measuring patient satisfaction. The thesis consists of a theoretical and a research section. The theoretical section is a literature analysis of the quality of outpatient treatment, method of evaluation, and the fundamentals of outpatient treatment. Research conducted aimed to map the quality of outpatient treatment in the five hospitals in the Pardubice region. Data was gathered by using anonymous questionnaires and measured (on quantitative basis) patient satisfaction of the provided treatment. The questionnaires were distributed to patients who were treated in any of the five hospitals. The hypotheses were determined and statistically verified. The thesis summaries the results of the research, observations of the results, and includes recommendations for the praxis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35215
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete prosím pojmy validace a evaluace a jak tyto procesy mají probíhat? 2. Jaký význam má Vaše práce pro praxi, případně pro rozvoj oboru ošetřovatelství? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 27502 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account