Příprava a vlastnosti fosfátových skel systému Fe2O3-ZnO-P2O5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schwarz, Jiří cze
dc.contributor.author Hejda, Petr
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:22Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60564
dc.description.abstract Byla připravena skla systému xFe2O3?(50-x)ZnO?50P2O5 (x = 0; 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 35; 40 a 50 mol. %). Vzorky připravených materiálů byly charakterizovány pomocí hustoty, teploty skelné transformace, deformační teploty měknutí, koeficientem teplotní roztaţnosti, optickou propustností, elipsometrií, a měřením teplotní závislosti stejnosměrné elektrické vodivosti. Struktura látek byla studována pomocí Ramanovy a infračervené spektroskopie. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 186368 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject optická propustnost cze
dc.subject index lomu cze
dc.subject optická šířka zakázaného pásu cze
dc.subject stejnosměrná elektrická vodivost cze
dc.subject termomechanická analýza cze
dc.subject phosphate glass eng
dc.subject optical properties eng
dc.title Příprava a vlastnosti fosfátových skel systému Fe2O3-ZnO-P2O5 cze
dc.title.alternative Preparation and properties of Fe2O3-ZnO-P2O5 glasses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vlček, Milan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Samples of glass system xFe2O3-(50-x)ZnO-50P2O5 (x = 0; 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 35; 40 a 50 mol. %) were prepared. The prepared materials were characterized by density, glass transition temperature, deformation temperature of softening, expansion coefficient, optical transmittance, ellipsometry and measuring of the temperature dependence of dc electrical conductivity. Structure of materials was investigated by Raman and infrared spectroscopy. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32938 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací.Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise:Byla měřena chemická odolnost skel?Diskutujte infračervenou spektroskopii.Diskutujte dobu tavení ve smyslu těkání P2O5?Diskutujte barvu připravených materiálů a vodivost skel.Diskutujte pokles interference v transmisním spektru.Diskutujte typ vodivosti polaron hopping.Diskutujte přípravu studovaných materiálů. cze
dc.identifier.stag 26813 cze
dc.date.embargo 2035-05-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account