Pohyb robota v prostoru - příprava pro předmět Algoritmizace a programování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan cze
dc.contributor.author Hajný, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:13Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60562
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení teorie předmětu Základy algoritmizace. V první části se zabývá algoritmizací a vývojovými diagramy. V další části je popsána stavebnice LEGO MINDSTORMS a její konstrukční prvky. Praktická část je věnována programování ve vizuálním prostředí Enchanting a jsou zde uvedeny příklady řešení různých úloh. Tištěná verze je doplněna o CD s kódy řešených příkladů. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2854604 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Algorithm eng
dc.subject Lego Mindstorms eng
dc.subject robot cze
dc.subject Enchanting eng
dc.subject sensor eng
dc.subject algoritmus cze
dc.subject senzor cze
dc.title Pohyb robota v prostoru - příprava pro předmět Algoritmizace a programování cze
dc.title.alternative The movement of the robot in space - preparation for course Algorithms and Programming eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis will serve students for understanding the theory of the course Algorithms and Programming. The first part deals with Algorithms and flow diagrams. In the next part construction set LEGO MINDSTORMS and his construction parts are described. The practical part is focused on programming in the visual development environment Enchanting and example solutions of various assignments there are introduced. The printed version is completed by CD with programming codes of solving tasks. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32237 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s t{é}matem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce Pohyb robota v prostoru - př{í}prava pro předmět Algoritmizace a programov{á}n{í}.\nl{} Komise položila ot{á}zky:~ Proč jste si vybral SW prostřed{í}? Co je to hledisko efektivity? Jak{ý} složitěj{š}{í} {ú}kol byste mohl vytvořit? Jak{ý} programovac{í} jazyk je doporučov{á}n? Jak časově n{á}ročn{é} jsou jednotliv{é} typy {ú}loh?\nl{} Student na ot{á}zky odpověděl.\par} cze
dc.identifier.stag 26522 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account