Marketing na internetu pohledem konkurenčního zpravodajství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana cze
dc.contributor.author Machová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60560
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit se s možnostmi internetového marketingu z pohledu konkurenčního zpravodajství, a to zejména online prodávajících firem. Na základě informací získaných ze skutečného internetového marketingu vybraných firem se práce zaměřuje především na analýzu využitelnosti těchto informací v konkurenčním zpravodajství. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1460208 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Marketing eng
dc.subject Internet eng
dc.subject Competitive Intelligence eng
dc.subject konkurenční zpravodajství cze
dc.subject marketing cze
dc.subject internet cze
dc.title Marketing na internetu pohledem konkurenčního zpravodajství cze
dc.title.alternative Internet Marketing: Competitive Business Intelligence Perspective eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to shed more light on the current possibilities of internet marketing from the perspective of competitive intelligence. Based on marketing information from selected online-selling companies, the thesis focuses on analyzing the usability of such information in terms of contemporary competitive business intelligence. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32248 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma Marketing na internetu pohledem konkurenčn{í}ho zpravodajstv{í}. Komise položila ot{á}zky: Proč byly analyzov{á}ny pr{á}vě vybran{é} str{á}nky? Proč nebyly vybr{á}ny dal{š}{í} firmy? Jak byla definov{á}na konkurence?\par} \par{Studentka na ot{á}zky odpověděla. Komise měla v{ý}hrady k d{í}lč{í}m prezentovan{ý}m v{ý}sledkům pr{á}ce.\par} cze
dc.identifier.stag 26368 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account