Tvorba úloh pro předmět Programování I - robotické úlohy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan cze
dc.contributor.author Macek, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60557
dc.description.abstract Tato práce má sloužit studentům k základnímu porozumění tvorby úloh v programovém prostředí Lego Mindstorms EV3 Home Edition. Také se bude snažit nastínit široké možnosti využití robotů, postavených ze stavebnice Lego Mindstorms EV3, nejen pro výukové účely. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2729211 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Lego Mindstorms cze
dc.subject EV3 cze
dc.subject NXT cze
dc.subject robotická stavebnice cze
dc.subject LabVIEW cze
dc.subject robotic kit eng
dc.title Tvorba úloh pro předmět Programování I - robotické úlohy cze
dc.title.alternative Creating tasks for the subject Programming I - robotic's commands eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is supposed to show students the basic knowledge of creating tasks in Lego Mindstorms EV3 Home Edition. Besides, this work should also describe the great amount of opportunities associated with robots which are made of robotic kit called Lego Mindstorms EV3. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32233 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma Tvorba {ú}loh pro předmět Programov{á}n{í} I - robotick{é} {ú}lohy.~\nl{} Komise položila ot{á}zky: Kolik bylo vytvořeno {ú}loh? Byly {ú}lohy testov{á}ny v praxi? S jak{ý}m předstihem dok{á}že robot reagovat na změnu směru? Jak je hardwarově ře{š}eno propojen{í} souč{á}st{í} robota?\nl{} Student na ot{á}zky pohotově odpověděl.\par} cze
dc.identifier.stag 25924 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account