Možnosti elektronické komunikace OSVČ se státní správou ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Tomová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:06Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60556
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá elektronickou komunikací OSVČ s institucemi veřejné správy, možností podávání dokumentů, jako například přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty atd. Dále možností využívání datových schránek a elektronického podpisu při komunikaci OSVČ s veřejnou správou. cze
dc.format 52 s. (75 818 znaků) cze
dc.format.extent 13470081 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject electronic communacation eng
dc.subject electronic signature eng
dc.subject self-employed eng
dc.subject elektronická komunikace cze
dc.subject datová schránka cze
dc.subject elektronický podpis cze
dc.subject OSVČ cze
dc.title Možnosti elektronické komunikace OSVČ se státní správou ČR cze
dc.title.alternative Possibility electronic communication self-employed with the government of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the electronic communications self-employed with the institutions of the public administration, the possibility of serving documents, such as, for example, of income tax returns for individuals, tax return, value added tax, etc On the possibility of the use of data boxes and electronic signature when communicating self-employed with the public administration. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32242 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studen sezn{á}mil komisi s c{í}lem a z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na n{á}sleduj{í}c{í} ot{á}zky:\par} \par{1) Mysl{í}te si, že se v{á}{š} n{á}vrh~propagace bude někdy realizovat? 2) Mysl{í}te si, že je vzorek 100 respondentů dostačuj{í}c{í} pro vyvozov{á}n{í} Va{š}ich~z{á}věrů?\par} cze
dc.identifier.stag 25879 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account