Obrana proti neoprávněnému získávání dat z firemní nebo domácí počítačové sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Pochylá, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60555
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit čtenářům pro pochopení základních prvků ochrany dat v počítačové síti. Po přečtení by měl být čtenář schopen nastavit si základní prvky sloužící k ochraně dat před útočníky na svém vlastním počítači nebo v rámci malé počítačové sítě. cze
dc.format 56 s. (73 996 znaků) cze
dc.format.extent 1098253 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Data defense eng
dc.subject computer security eng
dc.subject encryption eng
dc.subject authentization eng
dc.subject antivirus eng
dc.subject ochrana dat cze
dc.subject počítačová bezpečnost cze
dc.subject šifrování cze
dc.subject autentizace cze
dc.subject antivirový program cze
dc.title Obrana proti neoprávněnému získávání dat z firemní nebo domácí počítačové sítě cze
dc.title.alternative Defense against unauthorized data acqusition from company or home network eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve readers for understanding of basic elements of data protection in computer network. After reading this bachelor thesis the reader should be able to set basic elements which are destined for data protection on a home computer or within small computer network. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32250 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka prezentovala v{ý}sledky sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma Obrana proti neopr{á}vněn{é}mu z{í}sk{á}v{á}n{í} dat z firemn{í} nebo dom{á}c{í} poč{í}tačov{é} s{í}tě.~ Autorka na ot{á}zky postupně odpov{í}dala.\nl{} Ot{á}zky komise: Jak nakonfigurovat router, aby byl bezpečn{ý} a nikdo se na něj neopr{á}vněně nepřipojoval? Kde m{á}te v pr{á}ci uvedeno dr{á}tovou, bezdr{á}tovou s{í}ť a ekonomick{é} v{ý}hody a nev{ý}hody? Objasněte připojen{í} kancel{á}ře na dom{á}c{í} s{í}ť? Proč jste použila n{á}stroj CDP pro zpracov{á}n{í} v{ý}sledků?\par} cze
dc.identifier.stag 25877 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account