Reklama na internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava cze
dc.contributor.author Boruchová, Žaneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60554
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje reklamě na internetu, webovým stránkám a s tím spojené bezpečnosti. Praktická část je tvořena webovou prezentací, která má sloužit jako studijní materiál pro předmět Tvorba webových stránek. Součástí je návrh kontrolních a testových otázek a vymezení důležitých pojmů k zapamatování. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1172023 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject internet cze
dc.subject safety eng
dc.subject advertisement eng
dc.subject website eng
dc.subject marketing eng
dc.subject viruses eng
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject webová stránka cze
dc.subject reklama cze
dc.subject viry cze
dc.title Reklama na internetu cze
dc.title.alternative Advertisement on the internet eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor paper is about advertisement on the internet, website and safety. The practical part is made up of web presentation included questions and important terms. This study material will serve students for understanding Website Creation. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32238 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka představila komisi v{ý}sledky bakal{á}řsk{é} pr{á}ce Reklama na internetu.\nl{} Studentka definovala c{í}l, postup ře{š}en{í} a prezentovala v{ý}stupy sv{é} pr{á}ce. Na ot{á}zky odpov{í}dala pohotově: V pr{á}ci zpracov{á}v{á}te test, jak{é} typy testov{ý}ch ot{á}zek použ{í}v{á}te a kolik z nich je spr{á}vně? Jak{é} jsou z{á}kladn{í} z{á}sady pro tvorbu testů, pro samotn{ý} n{á}vrh testu? M{á}te v literatuře zdroj o z{á}sad{á}ch pro tvorbu testů? Uv{á}d{í}te typ řečnick{é} ot{á}zky, m{á} uživatel možnost si ověřit spr{á}vnost?\par} cze
dc.identifier.stag 25650 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account