Manažerské rozhodování pro výběr nového dodavatele pro rekonstrukci chodníku v Jičíně.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Hlavatá, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60547
dc.description.abstract Tato bakalářská práce bude sloužit studentům pro pochopení rozhodovacích procesů. Studenti by měli pomocí konkrétního příkladu pochopit, jak vypočítat vhodnou variantu rozhodovacího problému. Součástí práce jsou přílohy, kde jsou znázorněny dílčí výpočty. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1517845 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Rozhodovací procesy cze
dc.subject vzorce cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject studium cze
dc.subject Desicion-making processes eng
dc.subject formulas eng
dc.subject multiple-criteria decision-making eng
dc.subject public contracts eng
dc.title Manažerské rozhodování pro výběr nového dodavatele pro rekonstrukci chodníku v Jičíně. cze
dc.title.alternative Management decision making for selecting a new supplier for the reconstruction of the path in Jicin. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This barchelor thesis should help to students to understand how desicion-making processes work. Students should understand on a specific case, how to count a proper possibility of desicion-making problem. There are appendixes included in this thesis where the partial calculations are demonstrated. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32240 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma Manažersk{é} rozhodov{á}n{í} pro v{ý}běr nov{é}ho dodavatele pro rekonstrukci chodn{í}ku v Jič{í}ně. ~\par} \par{Komise položila ot{á}zky: Sledujete změny v~limitech pro zad{á}v{á}n{í} veřejn{ý}ch zak{á}zek? Jakou metodu použ{í}v{á} software Expert choice? Interpretujte konzistenčn{í} index. Studentka na ot{á}zky pohotově odpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 21872 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account