Vliv vybraných látek ovlivňujících CNS na metabolismus endokanabinoidních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mužáková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Tichá, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:40Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60543
dc.description.abstract Endokanabinoidy vykazují některé společné farmakologické vlastnosti s antidepresivy. Mají vliv na zpětné vychytávání monoaminů, čímž se řadí mezi potencionální terapeutické nástroje při léčbě depresivních a úzkostných poruch. Endokanabinoidní signalizace je klíčovým prvkem pro regulaci nálady a emocí. Jejím poškozením dochází k rozvoji deprese. Zvýšení endokanabinoidní signalizace by mohlo přispět ke stejnému terapeutickému účinku, kterým disponují současná antidepresiva. Cílem práce je přispět k rozšíření poznatků o modulaci endokanabinoidní signalizace pomocí antidepresiv a ověřit účinnost vybraných antidepresiv na zvýšení endokanabinoidních látek, anandamidu a 2-arachidonoylglycerolu, ve vybraných částech mozkové tkáně. Vybraná antidepresiva mirtazapin, trazodon a venlafaxin byla přidávána do standardní laboratorní diety potkanům po dobu 12ti týdnů. Odebrané vzorky mozkových tkání laboratorních potkanů byly rozděleny na jednotlivé části: levou hemisféru, pravou hemisféru, hypothalamus, mozkovou kůru a mozeček. Takto rozdělené části byly homogenizovány, extrahovány a následně byly vzorky měřeny metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Bylo prokázáno, že mirtazapin statisticky významně snižuje koncentraci anandamidu v hypothalamu. Zatímco trazodon významně zvyšuje koncentraci anandamidu v pravé hemisféře mozkové tkáně, mozkové kůře a mozečku. Po podání venlafaxinu byla zaznamenána zvýšená koncentrace anandamidu v hypothalamu, mozkové kůře a mozečku. Koncentrace 2-arachidonoylglycerolu byla významně zvýšena po podání trazodonu v levé hemisféře, pravé hemisféře, hypothalamu, mozkové kůře a mozečku. Venlafaxin významně zvýšil koncentraci 2-arachidonoylglycerolu v hypothalamu, mozkové kůře a mozečku. Testovaná antidepresiva trazodon a venlafaxin významně zvyšují hladiny anandamidu a 2-arachidonoylglycerolu, zatímco mirtazapin významně snižuje pouze hladiny anandamidu. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 1892971 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject endocannabinoid system cze
dc.subject endocannabinoids cze
dc.subject metabolism cze
dc.subject central nervous system cze
dc.subject endocannabinoid signaling cze
dc.subject antidepressants cze
dc.subject endokanabinoidní systém cze
dc.subject endokanabinoidy cze
dc.subject metabolismus cze
dc.subject CNS cze
dc.subject antidepresiva cze
dc.title Vliv vybraných látek ovlivňujících CNS na metabolismus endokanabinoidních látek cze
dc.title.alternative Effect of selected substances affecting the central nervous system on metabolism of the endocannabinoids eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Endocannabinoids have some pharmacological properties of antidepressants. The ones affect reuptake of monoamines, it can be considered as a potential therapeutic tool for treatment of mood and anxiety disorders. The endocannabinoid signaling is a key element in the regulation of mood and emotion. The damage of the endocannabinoid signaling leads to the development of depression. Increase of the endocannabinoid signaling could contribute to the same therapeutic effect, which current antidepressants have. The aim of this thesis is to contribute to expanding our knowledges about the modulation of the endocannabinoid signaling with using of the antidepressants and verify the effectiveness of the antidepressants which were used to the increase of the endocannabinoids, anandamide and 2-arachidonoylglycerol, in selected parts of the brain tissue. Mirtazapine, trazodone and venlafaxine were added to a standard laboratory diet to rats for 12 weeks. Samples of the brain tissue of the rats were divided into individual parts: the left hemisphere, right hemisphere, hypothalamus, cerebral cortex and cerebellum. The divided parts were homogenised, extracted and then measured by liquid chromatography with mass spectrometry. It was demonstrated that mirtazapine significantly reduces the concentration of anandamide in hypothalamus. While trazodone significantly increases the concentration of the anandamide in the right hemisphere, cerebral cortex and cerebellum. Elevated levels of the anandamide in the hypothalamus, cerebral cortex and cerebellum were reported after administration of venlafaxine. Concentration of the 2-arachidonoylglycerol was significantly increased in the left hemisphere, right hemisphere, hypothalamus, cerebral cortex and cerebellum after the administration of the trazodone. Venlafaxine significantly increased the concentration of the 2- arachidonoylglycerol in the hypothalamus, cerebral cortex and cerebellum. Tested antidepressants, the trazodone and venlafaxine significantly increase the levels of the anandamide and 2-arachidonoylglycerol. While mirtazapine significantly reduces only levels of the anandamide. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32387 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1.Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Přečtení posudků vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 4. Studentka odpovídala na vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27601 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account