Polymerní nanovlákna jako nosičový systém v regenerativní medicíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela cze
dc.contributor.author Dvořáková, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60540
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá imobilizací proteolytických enzymů trypsinu a kolagenázy na chitosanová nanovlákna. Teoreticky je zpracována výroba nanovláken, hojení ran a debridement. Významné je v této oblasti použití kolagenázy z bakterie Clostridium histolyticum. Experimentální část se zabývá přípravou funkcionalizovaných chitosanových nanovláken s kolagenázou a analytickou metodou stanovení enzymové aktivity kolagenázy. U připravených funkcionalizovaných nanovláken je řešena stabilita imobilizované kolagenázy, podmínky uskladnění a jejich sterilizace. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 3143009 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject polymeric nanofibers cze
dc.subject chitosan cze
dc.subject immobilization of enzymes cze
dc.subject wound healing cze
dc.subject debridement cze
dc.subject collagenase cze
dc.subject polymerní nanovlákna
dc.subject chitosan
dc.subject imobilizace enzymů
dc.subject hojení ran
dc.subject kolagenáza
dc.title Polymerní nanovlákna jako nosičový systém v regenerativní medicíně cze
dc.title.alternative Polymeric nanofibers developed as scaffold in regenerative medicine eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the immobilization of proteolytic enzymes trypsin and collagenase on chitosan nanofibers. It describes the theoretical production of nanofibers, the types of wound healing and specially debridement, using the enzyme collagenase from Clostridium histolyticum. Experimental part is focused on the optimizing of the immobilization conditions and the method of collagenase activity determination. Possibilities of stability of immobilized collagenase, storing and their sterilization of functionalized nanofibers are examined and discussed. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32376 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1.Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Přečtení posudků vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 4. Studentka odpovídala na vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27386 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account