Analýza bakteriálních toxinů pomocí SRM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dresler, Jiří cze
dc.contributor.author Hrůzová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:31Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60535
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných bakteriálních toxinů Clostridium botulinum, 2 toxinu Clostridium perfringens a Clostridium difficile pomocí metod cílené (SRM) a necílené tandemové hmotnostní spektrometrie. U C. botulinum byla ověřena kvalitativní analýza extraktů pomocí cílené hmotnostní spektrometrie s nížší citlivostí, u kmenů s nižší hladinou produkce pak pomocí necílené tandemové hmotnostní spektrometrie a tyto nálezy byly konfrontovány s PCR výsledky jednotlivých kmenů testovacího panelu. Navržení SRM metody pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení bylo provedeno u 2 toxinu C. perfringens, kterému předcházelo otestování pilotní analýzy pomocí necílené tandemové hmotové spektrometrie. U C. difficile byl přípraven panel extraktů vybraných kmenů, na kterém byla provedena kvalitativní analýza pomocí necílené tandemové hmotnostní spektrometrie pro následný vývoj širší kvalitativní a výhledově kvantitativní analýzy. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 2223148 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject mass spectrometry cze
dc.subject Clostridium botulinum cze
dc.subject beta2 toxin Clostridium perfringens cze
dc.subject Clostridium difficile cze
dc.subject SRM technique cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject bakteriální toxiny cze
dc.title Analýza bakteriálních toxinů pomocí SRM cze
dc.title.alternative Analysis of bacterial toxins employing SRM technique eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the analysis of bacterial toxins Clostridium botulinum, 2 toxin Clostridium perfringens and Clostridium difficile and development and verification tandem mass spectromtery techniques for selected toxins. A qualitative analysis of C. botulinum extracts was investigated by using 4000 QTRAP and Q-Exactive instrumentation and was compared with PCR findings of tested panel of bacterial strains. Designing SRM methods for quantitative and qualitative assessments were performed on 2 toxin of C. perfringens, which was preceded by a pilot test sample analysis by untargeted mass spectrometry. For C. difficile, the panel of extracts containing selected strains was prepared and qualitative analysis using Q-Exactive platform for the implementation of broader qualitative and prospective quantitative analysis was performed. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32370 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce.Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 27369 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account