Vliv bílkovin extracelulární matrix a paclitaxelu na dělení nádorových buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanta, Jiří cze
dc.contributor.author Jeličová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60533
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vlivem bílkovin extracelulární matrix a cytostatik na dělení nádorových buněk, konkrétně epitelových buněk karcinomu prsu MCF-7. V teoretické části je přiblížen vznik a vlastnosti nádorů, charakteristika a změny základních procesů nádorových buněk a hlavně složení a funkce jejich mikroprostředí. Dále je popsána rakovina prsu, její diagnostika a léčba, základní rozdělení chemoterapeutik a mechanismus účinku paklitaxelu. Nechybí ani zmínka o výzkumu nádorů a o práci s buněčnými kulturami. Ve výzkumné části byla sledována reakce buněk na jejich kultivační prostředí po ovlivnění paklitaxelem a po přidání plazmy. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2181685 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Cancer cell cze
dc.subject extracellular matrix cze
dc.subject breast cancer cze
dc.subject MCF-7 cze
dc.subject paclitaxel cze
dc.subject collagen cze
dc.subject fibrin cze
dc.subject nádorová buňka cze
dc.subject extracelulární matrix cze
dc.subject nádor prsu cze
dc.subject paklitaxel cze
dc.subject kolagen cze
dc.title Vliv bílkovin extracelulární matrix a paclitaxelu na dělení nádorových buněk cze
dc.title.alternative The influence of extracellular matrix proteins and paclitaxel on the proliferation of cancer cells eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This study is focused on the influence of extracellular matrix proteins and paclitaxel on the proliferation of epithelial breast cancer cell line MCF-7. The theoretical part deal with on tumor formation, characteristics and the influence of changes in cellular microenvironment on tumor cells. It also describes breast cancer, diagnosis and treatment, basic division of chemoterapeutics and the mechanism of paclitaxel action. The use of cell cultures in cancer research is discussed. The results show the influence of extracellular matrix proteins collagen and fibrin as well as the effect of plasma proteins on MCF-7 cell proliferation when the cells were treated with paclitaxel. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32390 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce.2. Přečtení posudků vedoucího a oponenta diplomové práce.3. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce.4. Studentka odpovídala na vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27367 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account