Stanovení vybraných mastných kyselin v potu plynovou chromatografií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman cze
dc.contributor.author Kostelník, Adam
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:25Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60532
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací metody plynové chromatografie pro stanovení mastných kyselin v potu a plazmě. Cílem bylo také najít možné korelace mezi mastnými kyselinami v potu a plazmě. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 4568897 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Fatty acids cze
dc.subject sweat cze
dc.subject blood plasma cze
dc.subject gas chromatography cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject pot cze
dc.subject plazma cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.title Stanovení vybraných mastných kyselin v potu plynovou chromatografií cze
dc.title.alternative Determination of selected fatty acids in sweat by gas chromatography eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with development and optimization of gas chromatography method for determination of fatty acids in sweat and plasma. The aim was also to find out possible correlations between sweat and plasma fatty acids. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32398 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce.2. Přečtení posudků vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 4. Student odpovídal na vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27363 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account