Studium antimikrobiální účinnosti materiálů pro hojení kožních defektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta cze
dc.contributor.author Soukupová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60524
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antimikrobiální účinnosti modifikovaných celulózových a hyaluronových materiálů na nejčastěji se vyskytujících mikroorganismech v chronických ranách. První část je věnována celulózovým materiálům s různými modifikacemi, které by měly vykazovat antimikrobiální účinnost na vybrané bakterie a kvasinku Candida albicans a také na bakterie izolované z chronických ran. Tato účinnost byla testována pomocí difúzní agarové metody a byla realizována v rámci projektu Technologické agentury České republiky ve spolupráci s firmou Holzbecher, spol., s.r.o. barevna a bělidlo Zlíč (divize Medical). Druhá část práce se zabývá hyaluronovými materiály, které byly taktéž modifikovány dalšími antimikrobiálními látkami. cze
dc.format 109 s. cze
dc.format.extent 3967384 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject skin defect cze
dc.subject antimicrobial effectiveness cze
dc.subject hyaluronic acid cze
dc.subject carboxymethylcellulose cze
dc.subject kožní defekty cze
dc.subject antimikrobiální účinnost cze
dc.subject kyselina hyaluronová cze
dc.subject karboxymethylcelulóza cze
dc.title Studium antimikrobiální účinnosti materiálů pro hojení kožních defektů cze
dc.title.alternative A study of antimicrobial effectiveness of materials used for the healing of skin defects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the study of antimicrobial effectiveness of modified cellulose and hyaluronan materials on the most common microorganism found in chronic wounds. The first part is dedicated to cellulose materials with various modifications that should have an antimicrobial effect on certain bakteria and yeast Candida albicans, and to bacteria isolated from chronic wounds. This effectiveness was tested using the diffusion agar method and was realised within the Project of the Technological Agency of the Czech Republic in cooperation with the Holzbecher, spol. s.r.o. dyeing and bleaching Plant in Zlíč company (Medical division). The second part of the paper is dedicated to hyaluronan materials that have also been modified by other antimicrobial substances. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32394 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce.2. Diskuze k posudku vedoucího diplomové práce.3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27233 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account