Transverzální somatometrický výzkum současné středoškolské populace se zaměřením na obvodové a šířkové rozměry

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie cze
dc.contributor.author Berounská, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60519
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na antropometrii, která se řadí k nejdůležitějším antropologickým metodám. Kromě toho reprezentuje standardní metodiku měření a pozorování člověka; resp. částí jeho těla těmi nejzákladnějšími způsoby. Analýza dat zachycuje aktuální profil somatotypů sledovaných tělesných parametrů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji u středoškolské populace. Práce se rovněž zabývá korelační analýzou mezi vybranými antropometrickými parametry a samozřejmě zahrnuje základní a odvozené statistické charakteristiky v transverzálním antropologickém výzkumu. V závěru byla získaná data porovnána s tzv. referenčním souborem z roku 1987 (Bláha). Výzkum byl obohacen o dotazníkové šetření. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2294594 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject transversal research cze
dc.subject circumferential dimension cze
dc.subject width dimensions cze
dc.subject anthropometric armamentariu cze
dc.subject correlational analysis cze
dc.subject transverzální výzkumy cze
dc.subject obvodové rozměry cze
dc.subject šířkové rozměry cze
dc.subject antropometrický instrumentář cze
dc.subject korelační analýza cze
dc.title Transverzální somatometrický výzkum současné středoškolské populace se zaměřením na obvodové a šířkové rozměry cze
dc.title.alternative The transversal somatometric research of present secondary students population focusing on their circumferential and width dimensions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the anthropometry, which belongs to the most important anthropological methods. Further, it represents a standard methodology for measuring and observing humans; or more precisely, parts of body by the most basic ways. The analaysis of data shows the current profile of somatotypes and its monitored physical parameters in the Pardubice and Hradec Králové region at the secondary school population. It also studies the correlation analysis between selected anthropometric parameters and the course includes the basic and derived statistical characteristics in a transversal anthropological conclusion of research. Finally, the presented data is compared to the reference file of 1987. The research was supplemented by questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32381 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce.Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 27149 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet