Příprava tenkých vrstev ze systému Ga-S metodou spin coating a jejich charakterizace mikroskopií atomárních sil

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bouška, Marek cze
dc.contributor.author Světlík, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:55Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60517
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na fyzikální a chemické depozice tenkých vrstev. Jsou popsány organokovové sloučeniny a organokovové chalkogenidy jako možné single source prekurzory. V experimentální části byly připraveny intramolekulárně koordinované sloučeniny organogallitých chalkogenidů a jejich roztoky byly deponovány spin coatingem. Vzniklé tenké vrstvy byly popsány a charakterizovány. cze
dc.format 68 s.
dc.format.extent 11354990 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject organometallics cze
dc.subject chalcogenide cze
dc.subject III-VI materials cze
dc.subject single source precursor cze
dc.subject spin coating cze
dc.subject thin films cze
dc.subject organokovy cze
dc.subject chalkogenidy cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject III- VI materiály cze
dc.title Příprava tenkých vrstev ze systému Ga-S metodou spin coating a jejich charakterizace mikroskopií atomárních sil cze
dc.title.alternative Preparation of thin films of Ga-S systems by spin coating method and characterization by means of atomic force microscopy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jambor, Roman cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the physical and chemical way of deposition of thin films. Organometallic compounds and organometallic chalcogenides as possible single source precursors are described. In the experimental part the intramolecularly coordinated compounds of organogallium chalcogenides were prepared. Their solutions were deposited by spin coating and than those thin films were described and characterized. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32195 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.: Je možné srovnat vlastnosti získaných vrstev s literaturou? ing. Jan Vališ, Ph.D.: K čemu se vaužívají vámi připravované vrstvy? doc. Ing. Michal Veselý, CSc.: V elipsometrii jsou naměřené nebo fitované křivky? Drsnost povrchu je vypočítána? Odpovídá hodnotě Ra nebo Rz? ing. Tomáš Syrový, Ph.D.: Za jakých podmínek probíhal termický rozklad? Tloušťka vrstev nebyla stanovována jinak než elipsometrií? cze
dc.identifier.stag 27192 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account