Pojistné podvody v havarijním pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Čechová, Štěpánka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60512
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována komplexní analýze problematiky pojistných podvodů v havarijním pojištění. Tam, kde je to třeba, seznamuje s problematikou pojistných podvodů obecně, v dalších částech se zaměřuje přímo na havarijní pojištění. Zabývá se objasněním základních pojmů z pojišťovnictví, právní úpravou, dělením pojistných podvodů obecně i konkrétně v havarijním pojištění a jejich vyšetřováním. V závěru podává přehled o pojistných podvodech v České republice za několik posledních let a hovoří o prevenci a zároveň navrhuje opatření pro její zlepšení. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 384004 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject insurance frauds cze
dc.subject accident insurance cze
dc.subject investigation cze
dc.subject prevention cze
dc.subject pojistné podvody cze
dc.subject havarijní pojištění cze
dc.subject vyšetřování cze
dc.subject prevence cze
dc.title Pojistné podvody v havarijním pojištění cze
dc.title.alternative Insurance frauds in accident insurance, investigation, prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to complex analysis of issues connected to accident insurance. Where needed it acquaints with insurance frauds in general, in other sections it is focused directly on accident insurance. It deals with explanation of basic concepts of the insurance, legislation, distinction of insurance frauds in general and concretely in accident insurance and investigation of them. In the end it provides an overview of insurance frauds in Czech republic for the period of last few years and talks about prevention while suggesting some measures for its improvement. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32076 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Cíl práce - právní úprava, nejčastějaí typy podvodů, výae akod, vyaetřování, spolupráce pojiaťoven a PČR, úspěanost odhalování podvodů, návrhy nových opatřeníVnímáte současnou právní úpravu týkající se pojistných podvodů jako dostatečnou? Jaké jsou podle Vás hlavní důvody problematické dostupnosti dat týkajících se pojistných podvodů? Jaké jsou náklady na dodatečnou prevenci pojistných podvodů? cze
dc.identifier.stag 28100 cze
dc.date.embargo 2035-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account