Analýza marží a ziskovosti losovaných sázkových her

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Hrnčíř, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:34Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60507
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na jednotlivé losované sázkové hry na území ČR. V této práci jsou popsána jednotlivá pravidla losovaných her. Dále jsou zde vysvětleny herní plány jednotlivých her a vypočítány pravděpodobnosti výher. U každé hry je spočítána střední hodnota. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1548775 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Sazka cze
dc.subject Fortuna cze
dc.subject Korunka cze
dc.subject pravděpodobnost cze
dc.subject střední hodnota cze
dc.subject loterie cze
dc.subject výhry cze
dc.subject Sazka cze
dc.subject Fortuna cze
dc.subject Korunka cze
dc.subject probability cze
dc.subject expected value lottery cze
dc.subject win cze
dc.subject lottery eng
dc.title Analýza marží a ziskovosti losovaných sázkových her cze
dc.title.alternative Analysis of the margins and profitability of lotteries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on gambling in the Czech Republic. The individual rules of lotteries are described in this thesis. The game plans of individual games are further explained and the probabilities of winning are calculated in the text. Each game is calculated according to the expected value. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32138 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s prací na téma Analýza marží a ziskovosti losovaných sázkových her. Komise položila otázky: Uveďte důvody, proč je stále vysoká oblíbenost sázkových her. Považujete marže loterijních společností za etické? Jaké je matematické porovnání her? cze
dc.identifier.stag 26317 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account