Finanční deriváty a oblasti jejich využití v podnikatelské sféře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papoušková, Monika cze
dc.contributor.author Penzeš, Jiří
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:32Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60505
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje finančním derivátům a oblastem jejich využití v podnikatelské sféře. Má sloužit k pochopení, jak tyto nástroje fungují v praxi a kdy je výhodné jich využít a kdy ne. Dále se zaměřuje na různé kombinace základních opčních pozic a na analýzu vhodných způsobů zajištění úrokových rizik pomocí derivátů. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1259400 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject finanční deriváty cze
dc.subject finanční trh cze
dc.subject úrokové riziko cze
dc.subject zajištění cze
dc.subject financial derivatives cze
dc.subject financial market cze
dc.subject interest rate risk cze
dc.subject security cze
dc.title Finanční deriváty a oblasti jejich využití v podnikatelské sféře cze
dc.title.alternative Financial derivatives and fields of their use in business sphere eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to financial derivatives and fields of their use in business sphere. It is intended to make a reader understand, how do these tools work in practice and when is advantageous to use them and when not. Furthermore it focuses on various combinations of basic option positions and on analysis of appropriate ways of ensuring to hedge interest rate risk using derivatives. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32070 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem a závěry práce a odpověděl na následující otázky:1) Pohovořte o rizicích, která jsou spojena s využitím finančních derivátů v podnikatelské sféře. cze
dc.identifier.stag 26300 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account