Analýza nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních státech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej cze
dc.contributor.author Pařízková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:31Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60504
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních státech. Cílem bakalářské práce je porovnat regiony na úrovni NUTS 2 v ČR a okolních zemích vzhledem k míře nezaměstnanosti a dalším ukazatelům. Dalším cílem je nalezení a popis společných vlastností regionů ve vytvořených skupinách. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti nezaměstnanosti, vymezením klasifikace NUTS a základními informacemi o Eurostatu. Praktická část bakalářské práce se zabývá analýzou a klasifikací vybraných ukazatelů nezaměstnanosti. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 2075630 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject NUTS cze
dc.subject Eurostat cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject unemployment cze
dc.subject NUTS cze
dc.subject Eurostat cze
dc.subject cluster analysis cze
dc.title Analýza nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních státech cze
dc.title.alternative Analysis of unemployment in cohesion regions in the Czech Republic and neighboring countries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis of unemployment in cohesion regions in the Czech Republic and neighboring countries. The aim of this bachelor thesis is to compare regions at NUTS 2 level in the Czech Republic and neighboring countries, given the level of unemployment and other indicators. Next aim is to find a description of the common characteristics of the regions in the created groups. The theoretical part of this bachelor thesis deals with the definition of basic concepts of unemployment, defining the NUTS classification and basic information about Eurostat. The practical part of this bachelor thesis deals with the analysis and classification of selected indicators of unemployment. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32064 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací Analýza nezaměstnanosti v regionech na úrovni NUTS2 v ČR a okolních státech. Komise položila otázky: Do jaké z vytvořených skupin by podle vaaeho názoru patřil region NUTS2 obsahující hlavní město Polska. Proč tento region nebyl do analýzy zahrnut? Vysvětlete rozdíl mezi regionem soudržnosti a regionem na úrovni NUTS2. cze
dc.identifier.stag 26281 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account