Kontrola firem finančními úřady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír cze
dc.contributor.author Němcová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60501
dc.description.abstract Tato práce nám představí postup finančních úřadů při daňové kontrole firem. Dále se věnuje způsobům penalizace daňových subjektů při daňové kontrole. Zobrazeny jsou zde i zkušenosti z vybraných firem a v závěru je uvedeno zhodnocení provedených daňových kontrol. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 776257 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tax inspection cze
dc.subject tax administrator cze
dc.subject taxpayer cze
dc.subject additional tax cze
dc.subject daňová kontrola cze
dc.subject správce daně cze
dc.subject daňový subjekt cze
dc.subject doměření daně cze
dc.title Kontrola firem finančními úřady cze
dc.title.alternative Control of Companies by Tax Authorities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will present procedure of tax authorities during tax inspection of firms. In the next part it deals about the way of penalizing taxpayers during tax inspection. Experience of selected companies are shown here and finally, it presents evaluation carried out tax inspection. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32071 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem a závěry práce a odpověděl na následující otázky:1) Jaké jsou důvody, které vedou analyticko-vyhledávací útvar k tomu, že vybere firmu k daňové kontrole. 2) Jaký je Váa názor na zavedení registračních pokladen pro evidenci tržeb pro drobné podnikatele, o jejichž ploaném zavedení se v současné době vede diskuse v rámci vládní koalice. cze
dc.identifier.stag 25681 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account