Finanční řízení výrobního podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Klocová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:12Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60496
dc.description.abstract Tato práce se zabývá finančním řízením vybraného výrobního podniku. Důraz klade na metody finančního řízení a jejich komparaci. Je provedena finanční analýza podniku Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. Na základě této analýzy jsou navržena možná řešení pro zlepšení stávající situace podniku. cze
dc.format 64 s., i cze
dc.format.extent 972994 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject financial management eng
dc.subject methods of the financial management eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject finanční řízení cze
dc.subject metody finančního řízení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Finanční řízení výrobního podniku cze
dc.title.alternative Financial management of the production company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis deals with financial management of the particular production company. The emphasis is placed on the methods of financial management and their comparison. The financial analysis is carried out for Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. On the basis of the analysis possible solutions to improve its current financial situation are suggested. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32306 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Pro zlep{š}en{í} současn{é} finančn{í} situace podniku Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. navrhujete, aby se tento podnik zaměřil na zvy{š}ov{á}n{í} produktivity, snižov{á}n{í} n{á}kladů a na dosahov{á}n{í} lep{š}{í}ch v{ý}sledků okamžit{é} likvidity. Jak{ý}m způsobem a pomoc{í} jak{ý}ch metod by tak podnik mohl učinit? 2. Jako jednu ze slab{ý}ch str{á}nek podniku uv{á}d{í}te složitou komunikaci např{í}č korporac{í}. Jak{ý}m způsobem popř{í}padě za pomoci jak{ý}ch n{á}strojů byste zlep{š}ila komunikaci v tomto podniku.\par} cze
dc.identifier.stag 26110 cze
dc.date.embargo 2015-04-20 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account