Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Velké Británii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Mařáčková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60490
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích. Také obsahuje příklady zdaňování fyzických osob. cze
dc.format 54 s, (64 600 znaků) cze
dc.format.extent 2053294 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Tax system cze
dc.subject individuals cze
dc.subject taxation cze
dc.subject comparison cze
dc.subject Czech Republic cze
dc.subject Great Britain cze
dc.subject daňový systém cze
dc.subject fyzické osoby cze
dc.subject komparace cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Velká Británie cze
dc.title Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Velké Británii cze
dc.title.alternative Comparison of tax on personal income in the Czech Republic and the Great Britain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a comparison of taxation of individuals in the Czech Republic and Great Britain. It describes the tax systems and income taxes in both countries. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32294 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo porovnat konstrukci daně z př{í}jmů fyzick{ý}ch osob obou zem{í} se zaměřen{í}m na daňov{é} zat{í}žen{í} př{í}jmů zaměstnanců. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Stanoven{í} z{á}kladu daně z př{í}jmů ze zaměstn{á}n{í} je u obou syst{é}mů odli{š}n{ý}. Mysl{í}te si, že je vhodn{é} př{í}jmy ze zaměstn{á}n{í} snižovat o v{ý}daje anebo preferujete jejich zdaněn{í} v hrub{é} v{ý}{š}i? 2. Jedn{í}m z požadavků na dobr{ý} daňov{ý} syst{é}m b{ý}v{á} přesnost př{í}padně jej{í} relativn{í} jednoduchost. Jakou konstrukci osobn{í} důchodov{é} daně byste určila za přesněj{š}{í} nebo jednodu{š}{í}, při porovn{á}n{í} daně v ČR a ve VB?\par} cze
dc.identifier.stag 26096 cze
dc.date.embargo 2015-04-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account