Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci a následné návrhy zlepšení.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk cze
dc.contributor.author Vodochodský, Marek
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:53Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60479
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat aplikovatelností dosavadních znalostí v oboru řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci. Nejdříve budeme obeznámeni se základní teorií řízení lidských zdrojů v rámci administrativním, dalším krokem bude analýza řízení lidských zdrojů vybrané společnosti Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o., a jako poslední částí budou návrhy změn na zlepšení dosavadní efektivnosti řízení lidských zdrojů. cze
dc.format.extent 3458446 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject human resources management eng
dc.subject analysis eng
dc.subject administration eng
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject analýza cze
dc.subject administrativa cze
dc.title Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci a následné návrhy zlepšení. cze
dc.title.alternative Analysis of human resources in the selected organization and subsequent suggestions for improvement. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with aplicability of my existing knowledge in the field of human resources management in chosen organization. At first you will be acquaint with the basic theory of human resources management in the context of administrativ, next step will bet he analysis of human resources management in chosen company Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o., and the last part of my thesis will suggest improvement proposal for better effectiveness of human resources management. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32319 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. Student sezn{á}mil komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Bakalant by se mohl vyj{á}dřit na str{á}nce 48, kapitola 2.1 k rozpočtu {š}koly 10 milionů a počtem zaměstnanců 42. 2. Bakalant v r{á}mci rozpravy by se mohl vyj{á}dřit k organizaci pracovn{í}ho odpočinku atd. ve sledovan{é} organizaci.\par} cze
dc.identifier.stag 25652 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account