Investování do vybraných cenných papírů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Fligrová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60474
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo investování do vybraných cenných papírů včetně určení přínosů pro investory. Byly vybrány akcie společností bez nároku na dividendu obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Byla provedena komparace zvolených údajů těchto společností na BCPP jako např. zahajovací cena, zahájení obchodování, forma cenného papíru nebo podoba cenného papíru. Závěr se věnuje modelovému příkladu investování a jeho vyhodnocení. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1329442 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Securities eng
dc.subject shares eng
dc.subject investment eng
dc.subject stock exchange eng
dc.subject Prague Stock Exchange eng
dc.subject cenné papíry cze
dc.subject akcie cze
dc.subject investice cze
dc.subject burza cenných papírů cze
dc.title Investování do vybraných cenných papírů cze
dc.title.alternative Investing into selected securities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to invest in some chosen securities and to identify benefits for investors. Some shares without interest for the dividends of the companies on the Prague Stock Exchange have been chosen. There has been drawn a comparison of some chosen particulars of these companies, such as admission price, date of listing, security kind or security form. The conclusion is concerned with a model example of investment and its evaluation. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32321 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s c{í}lem pr{á}ce a dosažen{ý}mi z{á}věry pr{á}ce. Odpověděl na ot{á}zky:\par} \par{1) V bakal{á}řsk{é} pr{á}ci jste investovala do akci{í} bez n{á}roku na dividendu. V čem spatřujete hlavn{í} v{ý}hody a nev{ý}hody při investov{á}n{í} do akci{í}? 2) Investor v modelov{é}m př{í}kladu generoval ztr{á}tu při investov{á}n{í} do V{á}mi vybran{ý}ch akci{í}? Do kter{ý}ch dal{š}{í}ch investičn{í}ch instrumentů byste doporučila investorům investovat?\par} cze
dc.identifier.stag 25406 cze
dc.date.embargo 2015-04-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account