Bankovní produkty a jejich význam pro podniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Čálková, Daniela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60473
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je určení přínosu produktů poskytovaných vybranou bankou podnikům k rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku a význam bank a především na jednotlivé bankovní produkty. Praktická část práce je věnována představení zvolených bankovních produktů a jejich následné komparaci prostřednictvím modelového příkladu. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 806089 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Bank eng
dc.subject business account eng
dc.subject credit for entrepreneurs eng
dc.subject business eng
dc.subject lease eng
dc.subject comparison of products eng
dc.subject ČSOB cze
dc.subject banka cze
dc.subject podnikatelské konto cze
dc.subject úvěr pro podnikatele cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject pronájem cze
dc.subject komparace produktů cze
dc.title Bankovní produkty a jejich význam pro podniky cze
dc.title.alternative Bank products and their importance for businesses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to determine the benefits of projects provided by selected banks business to develop their business activities. The theoretical part focuses on the characteristics and importance of banks and especially individual banking products. The practical part is devoted to presentation of selected banking products and their subsequent comparison through model example. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32308 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo určit př{í}nos produktů poskytovan{ý}ch vybranou bankou podnikům, k rozvoji jejich podnikatelsk{ý}ch aktivit. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Mysl{í}te si, že banky podporuj{í} dostatečně zač{í}naj{í}c{í} podnikatele v CR? 2. V bakal{á}řsk{é} pr{á}ci jste se zaměřila pouze na nab{í}dku produktu od CSOB, nemysl{í}te si, že by bylo vhodněj{š}{í} komparovat nab{í}dku i z jin{ý}ch bank?\par} cze
dc.identifier.stag 25405 cze
dc.date.embargo 2015-04-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account