Aplikace Marketingového mixu v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina cze
dc.contributor.author Zídek, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:43Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60468
dc.description.abstract Cílem práce je charakterizovat základní pojmy marketingu a marketingové strategie. Záměrem práce je analyzovat současný stav marketingové strategie a její aplikace dle Marketingového mixu "7P" ve vybrané organizaci směrem k dosažení konkurenční výhody v daném odvětví. cze
dc.format 50 s. (61 665 znaků) cze
dc.format.extent 1397884 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Marketing mix 7P (product cze
dc.subject price cze
dc.subject place cze
dc.subject promotion cze
dc.subject people cze
dc.subject physical evidence cze
dc.subject process cze
dc.subject price comparison cze
dc.subject advertising cze
dc.subject distribution cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject komparace ceny cze
dc.subject propagace cze
dc.subject distribuce cze
dc.title Aplikace Marketingového mixu v organizaci cze
dc.title.alternative Application of marketing mix in the organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The objective of this work is to characterize the basic concepts of marketing and marketing strategy. The aim is to analyze the current state of marketing strategy and its application according to the Marketing mix "7P" in an organization to achieve competitive advantage in the industry. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32289 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{N{á}zev pr{á}ce: Aplikace marketingov{é}ho mixu v organizaci\par} \par{Ot{á}zky k~obhajobě: 1) Autor pr{á}ce využ{í}v{á} mimo jin{é} Porterovu anal{ý}zu pěti sil. Při obhajobě může uv{é}st, zda existuje možnost zpětn{é} a dopředn{é} integrace, popř{í}padě v~jak{é} m{í}ře. 2) Na str. 41 autor uv{á}d{í}, že na obr. 8 je vidět, že společnost je schopna a připravena využ{í}t sv{ý}ch oček{á}v{á}n{í} stakeholders, ke splněn{í} vytyčen{ý}ch c{í}lů. Autor by tuto skutečnost mohl při obhajobě podrobněji vysvětlit.\par} cze
dc.identifier.stag 25326 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account