Ukazatel EVA v teorii i podnikové praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Kudraň, Dmytro
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60464
dc.description.abstract Tato práce by měla vést k přiblížení teorie klasických a moderních ukazatelů výkonnosti podniku, zejména ukazatele EVA a zhodnotit a vymezit jejich výhody či nevýhody. Měla by pomoci úspěšně se vnořit do problematiky aplikace EVA na určitý podnik. cze
dc.format.extent 2098229 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Performance eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject economic value added e
dc.subject weighted average cost of capital eng
dc.subject výkonnost cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cze
dc.subject vážené průměrné náklady cze
dc.title Ukazatel EVA v teorii i podnikové praxi cze
dc.title.alternative EVA Indicator in Theory and Practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work should lead to understanding theory of classic and modern indicators of enterprise efficiency, mostly EVA and valorize their advantages and disadvantages. It should help successfully dive into the logic of the application EVA on specific enterprise. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32320 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo vymezit způsoby stanoven{í} hodnoty EVA a posoudit jejich siln{é} a slab{é} str{á}nky. Student sezn{á}mil komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Autor kritizuje aplikaci ukazatele EVA a uv{á}d{í} vlastn{í} preferenci absolutn{í}ch ukazatelů (velikost zisku a cash flow) a ukazatele rentability. Velikost zisku a cash flow nejsou hodnoty, kter{é} by zohledňovali velikost podniku či umožňovaly srovn{á}n{í} s konkurenc{í} či odvětv{í}m. Jak{é} konkr{é}tn{í} relativn{í} ukazatele by doporučil pro zhodnocen{í} celkov{é} v{ý}konnosti podniku? Kdyby měl autor vybrat pouze jeden ukazatel jako n{á}hradu za autorem kritizovan{ý} komplexn{í} ukazatel EVA, kter{ý} by to byl?\par} cze
dc.identifier.stag 25301 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account