Efektivnost průmyslových zón Pardubického regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav cze
dc.contributor.author Majerová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:38Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60463
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá efektivností průmyslových zón v Pardubickém regionu. První část práce je zaměřena na vývoj, rozdělení a podporu průmyslových zón, dále je zde uveden a vysvětlen pojem brownfields. Ve druhé části práce je charakterizován Pardubický region, průmyslové zóny vybraných měst a představen návrh řešení Tesly Kyjevská. cze
dc.format 68 s. (80 095 znaků) cze
dc.format.extent 2164196 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Industrial zones cze
dc.subject Pardubice region cze
dc.subject economic transformation cze
dc.subject brownfields cze
dc.subject greenfields cze
dc.subject průmyslová zóna cze
dc.subject Pardubický region cze
dc.subject ekonomická transformace cze
dc.title Efektivnost průmyslových zón Pardubického regionu cze
dc.title.alternative Efficiency of Industrial zones of the Pardubice Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the efficiency of industrial zones in the Pardubice region. The first part focuses on the development, distribution and support of industrial zones, while introducing and explaining the concept of brownfields. The second part charakterizes the Pardubice region and industrial zones of selected cities within the area. It also designes solution for Tesla Kyjevská. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32293 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo zhodnocen{í} efektivnosti průmyslov{ý}ch z{ó}n Pardubick{é}ho regionu v~konkr{é}tn{í}m ekonomick{é}m prostřed{í}. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Kter{é} riziko spojen{é} s~ře{š}en{í}m are{á}lu Tesla považujete za v{ý}znamn{é}? Vymezte v{ý}hody a nev{ý}hody Pardubick{é}ho regionu z~hlediska ře{š}en{é} problematiky?\par} cze
dc.identifier.stag 22167 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account