Voltametrické stanovení pyrogallolu ve vybraných ropných produktech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chýlková, Jaromíra cze
dc.contributor.author Chudobová, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60460
dc.description.abstract V této diplomové práci byla vypracována voltametrická metoda na stanovení antioxidantu pyrogallolu. Pro analýzu byla vybrána lineární voltametrie. Elektrochemický článek (tříelektrodové uspořádání) byl tvořen indikační borem dopovanou elektrodou, referenční argentchloridovou elektrodou a pomocnou platinovou elektrodou. Metoda byla aplikována na praktické vzorky MEŘO a směsnou motorovou naftu. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 2182021 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject antioxidants cze
dc.subject linear sweep voltammetry cze
dc.subject pyrogallol cze
dc.subject antioxidanty
dc.subject lineární voltametrie
dc.subject pyrogallol
dc.title Voltametrické stanovení pyrogallolu ve vybraných ropných produktech cze
dc.title.alternative Voltammetric determination of pyrogallol in petroleum products eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Machalíková, Jaroslava cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis has been developed voltammetric method for determination of antioxidant pyrogallol. For analysis was chosen linear voltammetry. Electrochemical measurements were obtained using a conventional three-electrode cell. Boron doped diamond electrode was used as the working electrode, silver/silver chloride electrode as a reference and platinum as a counter electrode. The method was applied to practical samples of FAME and biodiesel. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31990 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Jaká je selektivita stanovení uvedeného antioxidantu v reálném vzorku? cze
dc.identifier.stag 27494 cze
dc.date.embargo 2035-05-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account