Návrh vhodné metody ke stanovení zbytkové kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chýlková, Jaromíra cze
dc.contributor.author Chudobová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:22Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60459
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách. V úvodní části jsou prezentovány fyzikální a chemické vlastnosti kyseliny askorbové a její výroba. Pozornost je věnována zejména stabilitě kyseliny askorbové a vznikajícím oxidačním produktům. Dále jsou popsány jednotlivé metody, jimiž je možno kyselinu askorbovou stanovit, a to se zaměřením na izotachoforézu a voltametrii. Použití dvou posledních zmiňovaných metod bylo ověřeno experimentálně. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 3044487 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ascorbic acid cze
dc.subject oxidation products cze
dc.subject isotachophoresis cze
dc.subject voltammetry cze
dc.title Návrh vhodné metody ke stanovení zbytkové kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách cze
dc.title.alternative The suggestion of suitable method for determination residues of ascorbic acid in post - explosive fouling eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tomášková, Markéta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the determination of ascorbic acid in post - explosive residues. The initial part presents characteristic features of ascorbic acid and its production. The attention is focused on stability of ascorbic acid and its oxidation products. The next part describes the various methods by which it is possible to determine ascorbic acid. There are mainly described isotachophoresis and voltammetry, which has been verified experimentally. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31984 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Nevymizí kyselina askorbová z připravených výbušnin s časem cze
dc.identifier.stag 27491 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account