Testování vybrané potenciometrické elektrody pro sledování zvoleného kovu ve vodných roztocích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Ladislav cze
dc.contributor.author Králíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60458
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá potenciometrií s využitím měděné iontově selektivní elektrody Cu-ISE. Práce byla zaměřena na testování Cu-ISE, zejména pokud se týká závislosti jejího potenciálu E na koncentraci c iontů Cu2+ a vlivů pH, teploty a případných interferencí přítomných iontů Zn2+. Získané výsledky potvrdily dobrou využitelnost testované Cu-ISE. cze
dc.format 59 s.
dc.format.extent 1631013 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Electrochemistry cze
dc.subject potentiometry cze
dc.subject ion selective electrodes cze
dc.subject copper electrodes cze
dc.title Testování vybrané potenciometrické elektrody pro sledování zvoleného kovu ve vodných roztocích cze
dc.title.alternative The Testing of Selected Potentiometric Electrode for Monitoring the Chosen Metal in an Aqueous Solution eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lellák, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with potentiometry using the copper ion selective electrode Cu-ISE. The work was focused on testing Cu-ISE especially as to the dependence of its potential E vs. concentration c of Cu2+ ions and the effects of pH, temperature or respective interferences of present Zn2+ ions. The obtained results confirmed a good applicability of the tested Cu-ISE. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31991 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Proč necitujete v teoretick{é} č{á}sti odborn{é} články z odborn{ý}ch časopisů? 2. Obr. 11 v práci - proč u jedné konkrétn{í} koncentrace klesá potenci{á}l v závislosti na čase a u všech ostatních koncentrací je sign{á}l stabiln{í}? 3. Jak{á} by byla jiná analytick{á} metoda vhodná pro stanovení měďnatých iontů? cze
dc.identifier.stag 27451 cze
dc.date.embargo 2035-05-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account