Voltametrické stanovení herbicidu metribuzinu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šelešovská, Renáta cze
dc.contributor.author Rogozinská, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60453
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá voltametrickým stanovením herbicidu metribuzinu s využitím dvou modifikací stříbrné pevné amalgámové elektrody. Nejprve byla zpracována problematika voltametrických technik a pesticidů resp. herbicidů a poté byly popsány konkrétní voltametrické techniky již publikované pro stanovení metribuzinu. Z řady experimentů byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení metribuzinu metodou diferenční pulzní voltametrie s využitím obou variant stříbrné pevné amalgámové elektrody a pro srovnání i visící rtuťové kapkové elektrody. Získané výsledky byly porovnány s již publikovanými technikami pro stanovení tohoto herbicidu. Navržená metoda byla úspěšně využita pro stanovení metribuzinu v říčních vodách a pesticidním přípravku. cze
dc.format 93 s.
dc.format.extent 2115035 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Voltammetry cze
dc.subject mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode cze
dc.subject polished silver solid amalgam electrode cze
dc.subject hanging mercury drop electrode cze
dc.subject herbicide cze
dc.subject metribuzin cze
dc.subject voltametrie
dc.subject stříbrná amalgámová elektroda
dc.subject herbicidy
dc.title Voltametrické stanovení herbicidu metribuzinu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody cze
dc.title.alternative Voltammetric determination of herbicide metribuzin using silver solid amalgam electrode eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švorc, Ĺubomír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis concerns in voltammetric determination of herbicide metribuzin using two modifications of silver solid amalgam electrode. Firstly, the topics like voltammetric techniques, pesticides, and herbicides, respectively, were briefly introduced. Then, detailed description of the already published voltammetric methods for determination of this herbicide was also summarized. Optimal conditions of the voltammetric determination of metribuzin using differential pulse voltammetry in combination with both silver solid amalgam electrodes and with hanging mercury drop electrode for comparison were found from the appropriate set of the experiments. The obtained results were compared with those discussed in the articles focusing on voltammetric determination and behaviour of metribuzin. The proposed method was successfully applied for determination of metribuzin in the samples of river water and pesticide preparation. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31989 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Jsou zásobní roztoky metribuzinu stabilní? cze
dc.identifier.stag 26907 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account