Problematika sedimentace biologického kalu v anoxickém prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Chrbját, Václav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:15Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60452
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice procesu biologického čištění odpadních vod s důrazem na proces denitrifikace v čistírnách odpadních vod. Cílem práce bylo odhalit vliv jednotlivých faktorů na činnost aktivovaného kalu a na jeho sedimentaci. Statistická analýza byla provedena metodou Hlavních komponent (PCA), metodou Faktorové analýzy (FA) a metodou Shlukové analýzy (CLU). Výsledky statistické analýzy neprokázaly vliv sledovaných faktorů (např. koncentrace dusičnanů, CHSK aj.) na sedimentaci aktivovaného kalu. Potíže se sedimentací jsou pravděpodobně způsobeny absencí potřebných mikronutrientů. cze
dc.format 125 s.
dc.format.extent 3281181 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Wastewater cze
dc.subject activated sludge cze
dc.subject denitrification cze
dc.subject sedimentation cze
dc.subject statistics cze
dc.subject PCA cze
dc.subject FA cze
dc.subject CLU cze
dc.subject odpadní vody
dc.subject aktivovaný kal
dc.subject denitrifikace
dc.title Problematika sedimentace biologického kalu v anoxickém prostředí cze
dc.title.alternative Problems of Biological sludge sedimentation in anoxic conditions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběna, Antonín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the study of biological wastewater treatment process and focuses especially on the denitrification process in wastewater treatment plants. The aim of the thesis is to reveal how activated sludge activity and its sedimentation are influenced by particular factors. The statistical analysis has been done using the principal component analysis (PCA), factor analysis (FA) and cluster analysis (CLU). However, the influence of individual factors (e.g. nitrate concentration, chemical oxygen demand etc.) on activated sludge sedimentation has not been proved. Sedimentation problems are probably caused by the absence of necessary micronutrients. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31996 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence 1. Jaké koagulanty se v uvedené technologii používají? 2. Jak{é} zař{í}zen{í} se použ{í}v{á} k odvodněn{í} kalu? 3. Jak{é} množstv{í} kalu jde k zahu{š}těn{í}? 4. Které mikronutrienty jsou klíčové pro denitrifikaci? cze
dc.identifier.stag 23947 cze
dc.date.embargo 2015-05-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account