Studium vlivu molekulové hmotnosti na filmotvorné vlastnosti samosíťujících latexů na bázi strukturovaných mikrogelových částic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machotová, Jana cze
dc.contributor.author Kvasnička, Pavel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60449
dc.description.abstract Součástí této diplomové práce je literární rešerše na téma přípravy kopolymerů metodou radikálové emulzní polymerace a veškeré problematiky s ní spojené. Literární rešerše se zabývala i studiem tvorby nátěrových filmů s využitím samosíťujících systémů, popisem strukturovaných mikrogelových částic typu Core-Shell a úvodem do základů molekulové hmotnosti a velikosti částic a jejich metod stanovení. V experimentální části byla popsána příprava kopolymerních disperzí na bázi akrylátů s využitím samosíťujícího systému diacetonakrylamidu s dihydrazidem kyseliny adipové. Přídavkem různé koncentrace isooktyl-3-merkaptopropionátu byla měněna molekulová hmotnost kopolymerů. Byly stanoveny základní charakteristiky vytvořených disperzí a vytvořeny nátěry na skleněných a ocelových podložkách, u nichž byly sledovány filmotvorné vlastnosti. Dále byly porovnány vlastnosti nátěrových systémů v závislosti na rozdílné molekulové hmotnosti a přídavku dihydrazidu kyseliny adipové podporujícím chemické síťování. cze
dc.format 156 s. cze
dc.format.extent 3514540 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject emulsion polymerization cze
dc.subject diacetone acrylamide cze
dc.subject adipic acid dihydrazide cze
dc.subject isooctyl 3-mercaptopropionate cze
dc.subject Core-Shell latex cze
dc.subject self-crosslinkable system cze
dc.subject molar mass cze
dc.subject A4F-MALS cze
dc.subject GPC-MALS cze
dc.subject film-forming properties cze
dc.subject emulzní polymerace cze
dc.subject diacetonakrylamid cze
dc.subject dihydrazid kyselina adipové cze
dc.subject isooktyl 3-merkaptopropiát cze
dc.subject samosíťující systém cze
dc.subject molekulová hmotnost cze
dc.subject filmotvorné vlastnosti cze
dc.title Studium vlivu molekulové hmotnosti na filmotvorné vlastnosti samosíťujících latexů na bázi strukturovaných mikrogelových částic cze
dc.title.alternative Effect of molecular weight on film-forming properties of self-crosslinkable latexes based on structured microgel particles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis includes a literary background research on the topic preparation of copolymer dispersion systems by emulsion radical polymerization, mechanism of film-formation, description of self-crosslinkable systems and structured Core-Shell microgel particles and a brief overview of the molar mass of polymers, size of molecules and their determination. In the experimental part, copolymer dispersions based on acrylate monomers and the self-crosslinkable system of diacetoneacrylamide and adipic acid dihydrazide, were prepared. Adding various amounts of isooctyl-3-mercaptopropionate, molar mass of copolymer dispersions was changed. The basic dispersion characteristics were investigated and the created coatings were studied. Effects of molar mass and self-crosslinkable system on coatings properties were studied. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33418 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28588 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account